Ποιοί είμαστε

  logo epadipe grmedium

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ) αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα ερευνητών, εκπαιδευτικών και στελεχών από όλη την επικράτεια. Πρόκειται για επιστημονικό σωματείο, το οποίο συστάθηκε με πρωτοβουλία ερευνητικής ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2008.

Το Παρατηρητήριο έχει ως επίκεντρο τον πολιτισμικό πλουραλισμό της ελληνικής κοινωνίας και φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, στη διεύρυνση της έρευνας στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και στην εισαγωγή και στήριξη καινοτομιών στο σχολείο.

 Το καταστατικό του ΕΠΑΔΙΠΕ διατίθεται για μεταφόρτωση εδώ

Το Παρατηρητήριο είναι…

■ Εστία διαπολιτισμικού διαλόγου

με στόχο...

 • τη γόνιμη ανταλλαγή και όσμωση μεταξύ των πολιτισμών που αντιπροσωπεύονται στην κοινωνία μας
 • την κοινωνική ένταξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
 • την προαγωγή διαλόγου ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές, αρμόδιους φορείς και τοπικές κοινωνίες σε θέματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • τη συμβολή στον ευρωπαϊκό διάλογο που διεξάγεται σε θέματα μετανάστευσης και εκπαίδευσης

με  μέσα…

 • τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων
 • την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας εκπαιδευτικών, στελεχών και κοινωνικών εταίρων
 • τη συνεργασίαμεπαρατηρητήρια, οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς θεματικές


■ Κέντρο τεκμηρίωσης για την έρευνα και την εκπαιδευτική  πολιτική στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

με στόχο…

 • τη συμβολή στην κάλυψη σημαντικών κενών που παρατηρούνται στην τεκμηρίωση και την έρευνα γύρω από τη μετανάστευση και την εκπαίδευση
 • την αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου, καθώς και του ήδη υφιστάμενου ανθρώπινου και λοιπού δυναμικού του ελληνικού πανεπιστημίου για την κάλυψη του ερευνητικού κενού
 • τη συγκρότηση βιβλιοθήκης και αρχείου με σύγχρονη βιβλιογραφία, νομοθετικά κείμενα και πρωτογενή δεδομένα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (π.χ. σχολικές επιδόσεις, μαθητική διαρροή, μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 • τη βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας

με μέσα…

 • την αξιοποίηση του δυναμικού, κυρίως νέων επιστημόνων με σπουδές, ειδίκευση και εμπειρία στη διαπολιτισμική παιδαγωγική, την εφαρμοσμένη γλωσσολογία και σε άλλα πεδία των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών
 • τη δημιουργία μητρώου εξειδικευμένων επιστημόνων


■ Πόλος διασύνδεσης και υποστήριξης των σχολικών μονάδων

με στόχο…

 • την καταγραφή και διάχυση καλών πρακτικών στα σχολεία στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • τη δημιουργία δικτύων σχολείων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων) για την ανταλλαγή εμπειριών και την εφαρμογή καινοτομιών με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού τους έργου
 • τη σύνδεση των σχολείων με οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και εκπαίδευσης, καθώς  και με την τοπική κοινωνία
 • τη διασύνδεση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια)
 • τη συγκέντρωση, κεφαλαιοποίηση και διάχυση της γνώσης που έχει κατακτηθεί από πειραματικές εφαρμογές και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα σχολεία, στο πλαίσιο Έργων που υλοποιούνται με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τα ελληνικά πανεπιστήμια και τη συμβολή στη βιωσιμότητά της

με μέσα…

 • τη συγκρότηση αρχείου διδακτικού και επιμορφωτικού υλικού και τράπεζας διδακτικών πρακτικών
 • τη συμβουλευτική υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών από ειδικούς επιστήμονες-μέλη του Παρατηρητηρίου

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates